Meltsin
periaatteet 💫

Me-talo Meltsi on paikka, jossa lapset ja vanhemmat pääsevät vaikuttamaan. Maailmankaikkeuden toiminta ovat tavoitteellista, turvallista ja siitä vastaa Meltsin tiimi.

Leikki

Meille tärkeitä periaatteita ovat seuraavat:

Lapsen maailma ja mielikuvitus. Maailmankaikkeus suunnitellaan lasten silmin. Vain mielikuvitus on rajana.

Unelmointi ja kestävä tulevaisuus. Meltsissä uskalletaan yrittää ja unelmoida. Jokaisen piilevät kyvyt etsitään ja löydetään yhdessä. Meltsiläisiä rohkaistaan vaikuttamaan yhteiseen tulevaisuuteen.

Kekseliäisyys. Meltsissä ihmetellään, tehdään ja lumoudutaan yhdessä.

Turvallinen arki ja hyvinvointi. Arkirutiinit ovat Meltsin maailmankaikkeudessa tärkeitä. Seikkailuihin hypätään turvallisesti. Niiden avulla varmistetaan, että Meltsissä on hyvä olla.

Teknologia. Teknologia on yksi ihmettelyn väline ja ilmaisumuoto muiden joukossa. Meltsissä teknologian ihmeellisyyksiin kurkistetaan turvallisesti ja vastuullisesti.